BAĞ TRİPSLERİ

Anaphothrips vitis,

Drepanothrips reuteri

Globiceps haplothrips

TANIMI:

A.vitis;Ovipozitoru aşağıya doğru kıvrıktır.  ergin dişi 0.9-1 mm boyunda,açık sarı renklidir. Baş beyazımtırak, nokta gözler portakal rengidir. Antenler 8 segmentlidir. Ege bölgesi bağlarında yaygın olan bir türdür.

D.reuteri;ergin dişi 0.6-0.7 mm boyunda, açık sarı renklidir. Baş açık renkli, nokta gözler kırmızıdır. Antenler 6 segmentlidir ve ilk üç segmenti açık sarı , diğerleri ise kahverengi veya siyah renktedir.

H.globiceps; Ovipozitörü aşağıya doğru kıvrıktır.   Ovipozitörleri yoktur.  Ergin dişi 1-1.4 mm boyunda, kahverengidir. Baş da kahverengidir. Antenler 8 parçalıdır.Kanatları açık renkli veya beneklidir. Her üç türün de yumurtaları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Yumurtadan çıkan larvalar da çok küçük olup kanatları yoktur. Ergin gibi beslenirler. Larva ve erginlerin ağız parçaları sokucu emicidir.

 

YAŞAYIŞI (BİYOLOJİSİ):

Kışı ergin halde asma kabukları altında veya toprakta bulunan bitki artıkları arasında geçirirler. İlkbaharda gözler uyanmağa başlarken yeni oluşan yapraklara geçerler. Erginler yumurtalarını yaprakların ve tomurcukların içine gömer veya üzerine bırakırlar. Yeni çıkan larvalar da erginler gibi beslenirler. Beslenme süresince birden fazla döl verir.
 

KONUKÇULARI:

Konukçusu  asmalar, Diken üzümü, meşe, fındık, kayısı, şeftali, erik ve caviz

ZARARI

Bağ alanlarında yaygın olarak rastlanır ve bağın önemli zararlıları arasında yer alırlar. İlkbaharda gözlerin açılması ile birlikte görülür ve bütün bir vejetasyon süresince zararlarına devam ederler. Yaprakları emmek suretiyle onların kurumasına ve dolayısıyla da ürünün azalmasına neden olurlar. Nisan ayı ortalarında genç yapraklarla beslenmeye başlarlar. Manisa ilinde yapılan çalışmaya göre Tripslerin yaprakta meydana getirdiği zarar %43.84 olarak saptanmıştır. Tripsler bağda sürgün , yaprak, tomurcuk, çiçek ve tane gibi. genç dokulara yumurta koymak, özellikle beslenmek suretiyle zararlı olurlar. Gözlerin uyanmağa başlaması ile birlikte sürgünün içine giren ergin, genç yaprakların genellikle alt yüzünü emer. Epidermis hücrelerini boşaltır. Bunun sonucu genç yaprak kıvrılır, kurur ve sürgünlerin büyümesi duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir renk alır. Emgi yerleri zamanla kurur ve yaprağın genel büyümesinden dolayı yırtılır, yaprak delik deşik olur ve düşer. Yapraktan başka çiçek tomurcuğu saplarını emer ve onların dökülmesine neden olur. Yumurtalarını yapraklarda doku içine gömerler. Ayrıca koruk döneminde tanelere yumurta bırakırken açtığı yaranın etrafındaki doku hale şeklinde beyazlaşır.

 

Doğal Düşmanları
   Ege Bölgesinde İzmir ve Manisa illeri bağlarında Tripslerin doğal düşmanı olarak Bochartia sp. (Acarina: Erythraeidae) ve Anystis baccarrum (Linn.) (Acarina: Anystidae), Aeolothrips collaris Priesner, A. melaleucus Haliday ve Melanthrips pallidor Priesner (Thys.:Aeolothripidae ve Orius niger Wolf (Het.: Anthocoridae) türleri saptanmıştır.
    Ancak bu doğal düşmanların gerek yayılışı ve gerekse popülasyon yoğunluklarının çok az olması nedeniyle halihazırda bağdaki trips popülasyonuna etkili olamadığı düşünülmektedir. Bu doğal düşmanların popülasyon yoğunluğunun düşük olmasının yapılan yanlış ve geniş etki spektrumlu ilaçlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu doğal düşmanların etkinliklerini arttıracak önlemlere öncelik verilmelidir.

 

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler :
   Bağın çevresinde ve içinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmelidir. Ayrıca konukçusu olan diğer bitkiler de bağın içinde veya etrafında bulundurulmamalıdır.

Biyolojik Mücadele
    Trips’lerin bazı parazitoid ve predatörleri bağda bulunmakla beraber, popülasyon yoğunluğu ve yayılışı az olduğu için doğal düşmanları koruyacak ve etkinliklerini arttıracak uygulamalar yapılmalıdır

 

Kimyasal mücadele :

İlkbaharda o bölgeyi temsil edebilecek nitelikteki bağlarda sürveyi yapılır. Kimyasal mücadelesini gerektirecek popülasyon saptanır saptanmaz hemen ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçların uygulanmasında asmanın yeşil aksamının tümünün ilaçlanmasına özen gösterilmelidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir