BAĞ ÜVEZİ

Arboridia adanae

TANIMI:

    Erginler 2.7-3 mm uzunluğunda, sarımsı açık kahverengi desenlidir. Başın ön tarafında  ve scutellum’un üzerinde ve iki yanında ikişer adet siyah leke bulunur.  Nimfleri sarı renklidir. Yumurtaları alt yüzeyde, yaprak dokusu içine gömülü, fasulye biçiminde ve 0.5 -0.7 mm boyundadır.Baş çoğunda sivri , petek gözler belirgin , antenler kıl gibi ve kısadır. Genç bireyler sıçrar, erginleri uçar. Arka tibialar dikenlidir.

 

YAŞAYIŞI (BİYOLOJİSİ):

        Kışı yere düşmüş asma yaprakları, yabancı ot, kesek altı gibi gizlenebilecek yerlerde ergin halde geçirirler. İlkbaharda (nisan sonu mayıs başlarında) kışladıkları yerlerden çıkan erginler 15-20 gün asmaların yapraklarında beslenerek cinsel olgunluğa ulaşırlar ve çiftleşerek yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerinde  epidermis altına bırakırlar. Yumurtaların konulmasından 15-20 gün sonra çok açık renkli, kırmızı gözlü nimfler çıkar. Bunlar bir süre yaprakların alt yüzeylerinde  beslendikten sonra gömlek değiştirip ikinci devre nimf olurlar. Ergin oluncaya kadar beş gömlek değiştirirler. Yazın meydana gelen döller birbirine karışır, yılda 2-3 döl verirler.

 

  KONUKÇULARI:

Arboridia adanea sadece bağlarda zararlı olan bir türdür.

ZARARI:

       Bağ üvezi ergin ve nimfleri yaprakların alt yüzlerinde bitki özsuyunu emerek beslenirler. Yaprakların sokulup emilen yerlerinde önceleri soluk renkli lekeler meydana gelir, sonra buraları kahverengine dönüşür ve kurur. Yine nimf ve erginler beslenmeleri sırasında dışkılarını yaprakların üst yüzeyine bırakırlar. Bu dışkılar koyu grimsi kahverenginde benekler halinde görülür. Zarar önce yaşlı yapraklarda meydana gelir Eğer zararlı yoğunluğu yüksek ve yapraklarda zarar fazla ise emilen yapraklardaki lekeler genişler ve yapraklar tamamen beyaz renk alır , zarar gören yapraklar zamanından önce dökülür. Yapraklarının çoğu dökülen asmalardaki salkımlar cılızlaşır, taneler güneş yakmasına maruz kalır. Çubuklar kışa zayıf girdiğinden ilkbaharda asmalardaki gelişme zayıf olur, üzümleri iyi gelişemez.

 

Doğal düşmanları :
   Güney Anadolu Bölgesi’nde zararlının Hymenoptera takımına bağlı 2 adet yumurta parazitoidi bulunmuştur. Bunlardan Oligosita pallida Krygger(Trichogrammatidae), Anagrus atomus (L.)(Mymaridae)’a göre daha yüksek oranlarda bulunmaktadır. Parazitlenme oranının %85-99 olduğu saptanmıştır.

 

MÜCADELESİ :

Kültürel mücadele:
   Zararlının bulunduğu yerlerin yakınında böğürtlen ve yabani gül yetiştirilerek parazitoidin etkinliğinin arttırılması sağlanmalıdır.Artıkların temizlenmesi toprağın işlenmesiyle kışlayan erginler yok edilmiş olur.

 

Biyolojik mücadele :
    Yumurta parazitinin bulunduğu yerlerde ilaçlama programını iyi ayarlamak gerekir. Söz konusu parazitlerinden beklenen etkinin sağlanabilmesi için kışı geçirdiği barınaklar olan bağ alanları çevresindeki yabani gül ve böğürtlen gibi bitkilerin korunması eğer mevcut değilse bağ yakınlarında yetiştirilmesi gereklidir. Eğer aynı bağda Salkım güvesi de varsa Bacillus thuringiensis Berl.’li preparatların kullanılması yoluna gidilmelidir.

 

Kimyasal mücadele :
   Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra bağlar kontrol edilmeli, yaprakların özellikle alt yüzleri incelenmeli, sürvey bölümünde verilen geçici eşiklerin aşılması halinde ilaçlamaya geçilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir