ELMA İÇKURDU

(Cydia pomonella L.)

 

   1.Tanımı Ve Yaşayışı

Ergin gri renkli , yaklaşık 10 mm uzunluğunda her iki kanat ucunda üçgen şeklinde çikolata renginde leke bulunur. Erkeklerde dıştan erkek organlarını örten iki kapakçık ve bu kapakçıklarda ekseriye pulçuklar olduğu halde ; dişilerde abdomenin sonunda  ve ventralde kenarları ince tüylerle çevrili bir göçük bulunmaktadır. Erginlerin kanat açıklığı isi 18-20 mm dir.

Yumurta, başlangıçta süt beyazı renkte ve mumumsu görünümdedir. Şekli oval ve 1-1.2 mm çapındadır. Yumurta gelişirken ortasında kırmızımsı bir halka görünmekte ,açılmadan hemen önce ise gelişmiş larva yumurtanın içinde açıklıkla izlenebilmektedir. Yumurta açıldıktan sonra kabuğu konulduğu yere yapışır ve güneşte sedef gibi parladığı görülür.

Yumurtadan yeni çıkan ilk dönem larvalar ortalama 1 mm boyundadır. Bu dönemde iri ve yassı olan baş ve prothoraks parlak siyahtır. Gelişmesini tamamlayıp elmayı terk eden olgun larvalar 15-20 mm boyunda beyazımsı pembe görünümlüdür. Olgun larva elipsoid şekilde ve kirli beyaz renkte koza örerek içinde pupa olmaktadır.

Elma iç kurdu kışı daha ziyade ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında kısmen de yere dökülmüş toprakta bulunan kalıntılar arasında , ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva döneminde geçirmektedir. Kışlama döneminde yararlı türler ve kötü hava koşulları nedeniyle % 30-40 dolayında ölüm olabilmektedir. Kışlayan larva mayıs başlarına doğru pupa şekline dönüşmektedir. İlkbahar ergin çıkışları genellikle mayıs ayında başlamakta ve bazen temmuz ortalarına kadar devam etmektedir. O nedenle ilkbaharın son erginler ile genellikle temmuz ayında çıkmaya başlayan yaz erginlerinin ilk çıkışları arasında bazı karışmalar olabilmektedir. Erginlerin yumurta bırakışı kısa preovipozisyon döneminden sonra başlamakta , ancak bunun için akşam alaca karanlık sıcaklığının üst üste iki akşam 15 C ‘nin üzerinde olması gerekir. Yumurtalar önceleri yapraklara ,ince dallara, daha sonrada meyvelere teker teker bırakılmakta ve gelişmelerini 90 gün-derecede tamamlamaktadır.

Yumurta açılışından sonra , ilk dönem larvalar kendilerine hemen girmek için uygun bir meyve araştırmaktadır. İlk larvaların çıkışı ile  meyveye girişi arasındaki süre , birçok etkenlere bağlı olmak üzere , genellikle 4-8 saat değişmektedir. Meyveye giriş öncesi larva çok hassas olduğundan ;rüzgar, yağmur veya  avcı türlerden dolayı yüksek oranda ölüm olabilmektedir.

Larva meyveye erişince ,ya elmanın çiçek çukurundan veya elmanın yan tarafı ile sapa yakın kısımlarından içeriğe girmeye başlamaktadır. Elma iç kurdu larvası ,meyveye girdikten sonra meyvenin merkezine doğru tünel açmaya ve oradaki çekirdekler üzerinden beslenmeye meyillidir. Bu özellik, Elma iç kurdu larvalarını ,daha ziyade çekirdekler üzerinde beslenmeyen ve fakat meyve içinde zararlı diğer Tortricid’lerden ayırmaktadır . Keza elma iç kurdu olgun larvaları beyazımsı-pembe renkte ve meyve içinde beslenen diğer Tortricid larvalarından daha büyük olmaktadır.

Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk etmektedir. Bunlar daha sonra pupa olarak , ya aynı yılın yaz erginleri şeklinde veya pupa olmayıp  da diyapoza geçmeleri halinde , ertesi ilkbaharda  ilkbahar erginlerinin bir bölümü olarak çıkmaktadır.

  1. Konukçuları

Başta elma olmak üzere  armut, ayva, ceviz ağaçlarında zararlı olmakta ;bunların yanı sıra erik,kayısı, ve şeftali ağaçlarında az oranda bulunabilmektedir.

3.Zarar Şekli, Ekonomik Önemi Ve Yayılışı

Elma iç kurdu elma ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyve zararlısı olan larvalar , meyveleri delerek içlerinde galeri açmakta ,etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine ,dökülmeden ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmasına ve dolayısı ile elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmayan bahçelerdeki zararı % 60 , hatta % 100’e kadar çıkabilmektedir. Ülkemizde elma üretim bölgelerinin her yerinde bulunmaktadır.

4.Mücadelesi

Kültürel önlemler

Öncelikle elma bahçelerinin Elma iç kurdunun diğer konukçusu olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması ,ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması ,bahçenin sürümüne özen gösterilmesi ve ağaç gövdelerine haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak ,bunlara gelen larvaların haftalık kontrollerle imha edilmesi gerekir.

Biyolojik mücadele

Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri ile E, tragica, T. Enacator ve A. quadridentatus, Elma iç kurdunun biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek önemli faydalılardır. Ancak bu zararlının ekonomik zarar eşiği çok düşük olduğu için ,sadece biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün olmamaktadır. Bilhassa gelişigüzel ilaçlama yapılan yerlerde yararlıların etkinlikleri çok azalmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir