FINDIK KURDU

Curculio nucum

TANIMI:

 

Erginleri Kül renkli 6-7 mm uzunlukta,baş öne doğru uzayarak hortum görünümü oluşmuştur.,fındık renginde bir böcektir.hortum denilen yapı dişi bireylerde daha uzun olup,kendi boy uzunluğu kadardır. Bacaksız olan Larvalar tombul beyaz ve kıvrıktır.

 

YAŞAYIŞI:
 Fındık kurdu,toprağın cinsine göre değişmekte olup 10-25 cm derinlikte larvaların toprakta hazırlamış oldukları yuva içerisinde kışı geçirirler.Bu larvaların bir kısmı ise pupa olur ve bir sonraki ilkbaharda ergin hale gelirler.Ergin çıkışı Mart ayında başlar, nisan sonunda tamamlanır.Erginler 16 Cº nin altında fazla aktif olamazlar ancak bu sıcaklığın üzerinde aktif duruma geçebilirler. Haziran ayına kadar beslenerek zararlı olurlar.Sıcaklık 20 Cº nin altında ergin uçamaz ,aynı fındık ocağında beslenirler.Sıcaklık bu derecenin üzerini geçtiğinde erginler uçmaya başlayarak  diğer ocaklardaki fındıklara geçerek beslenmelerini sürdürmeye devam ederler.Dişiler yumurta koymak için ağız parçaları yardımıyla meyve üzerinde küçük bir çukur açar,yumurta koyma borusunu buraya koyarak yumurtalarını bırakır.Yumurta bırakılan meyve kabuğu üzerinde 4-5 mm uzunluğunda bir çizgi görülür.
Bir dişi ortalama 42 yumurta bırakır. Ve her meyveye bir yumurta bırakır. Kuluçka döneminden sonra (8 gün) yumurtadan çıkan larva (kurtçuk) bir ay kadar meyve içinde beslenir.
Toprağa geçen ve burada yuva oluşturan larvalar kışı burada geçirmektedir.Fındık kurdu yılda 1 döl verebildiği gibi 2,3 yılda bir de döl verebilmektedir.İtalya’da 2-5 yılda bir döl verebilmektedir.

ZARARI:

Fındık kurdunun hem ergini hem de larvası zarar oluşturmaktadır.Ergin bireyler çiçekler üzerinde beslenip,meyvede boş fındık oluşumuna sebep olurlar.

 

1.Fındık Kurdunun Beslenme Nedeni İle Yaptığı Zararlar:

 

Fındık kurdu Mart ayı başından itibaren sürgünleri ve yaprakları kemirerek zarar yapar. Böceğin esas zararı fındık taneleri üzerinde beslenmeye başladığı zamandan itibaren görülür ve bu zarar iki şekilde olur.

 

  1. Sarı Karamuk:

 

Mercimek iriliği büyüklüğüne ulaşan fındık meyveleri fındık kurdu tarafından sokulup içersindeki etli kısım kemirilince (böcek bu etli kısımla beslenir) burada bir ölü tabaka meydana gelir. Yumuşayan bu ölü tabaka sarı bir renk alır. Kabuk içinde oluşan bu renk daha sonraları kabuk üzerine çıkar. Bu arada meyve beslenemediği için küçük kalır ve kabukta çöküntüler oluşur. Bu tip zarar şekline”Sarı Karamuk” denir. Bu tip zararın çoğu Mayıs ayında görülmektedir.

 

  1. Kara Karamuk :

 

Fındık kurdunun beslenmek için yaptığı ikinci bir zarar şeklidir. Fındık meyveleri normal büyüklüğüne ulaştığı zaman zarara uğrarsa meyve içi kararır. Kabukta oluşan çatlaklardan dışarı sızan siyah sıvı zuruf ve kabuğu kirletir. Bu zarar şekline “Kara Karamuk” denir. Bu tip zarar genellikle Haziran ayında olur.

 

2.Yumurta Koymak İçin Yaptığı Zarar :

 

Fındık kurdu beslenmek için yaptığı zararın dışında birde yumurta koymak suretiyle zarar yapmaktadır. Hasattan sonra Harmanda görülen delikli fındıklar bu tür zararın sonucu oluşmaktadır. Dişi fındık kurdu fındık meyvesinin kabuğunu delerek altına yumurtasını koyar. Yumurtadan çıkan larva veya kurtcuk iç fındığı yer ve onun bozulmasına sebep olur. Böylece bir dişi böcek yumurta koymak suretiyle ortalama 42 meyveyi zarara uğratır.

 

Bir fındık kurdu beslenme yoluyla ortalama 200 meyveyi zarara uğratır. Buradan da anlaşılacağı gibi bir çift fındık kurdu ölünceye kadar ortalama 440 meyveyi zarara uğratır. Görüldüğü gibi fındık kurdunun beslenmek için yaptığı zarar yumurta koymak için yaptığı zarardan daha fazladır.

 

YAYILIŞI:

 

Zararı,özellikle tombul,kısa görünümlü ve ince kabuklu çeşitlerde oldukça sık görülmektedir.Bazı bölgelerde ise zarar %70-75 oranında zarar yaptığı gözlenmiştir.

 

KONUKÇULARI:

 

Karedeniz bölgesi fındık yetiştirme alanlarında yaygın olarak fındık kurdunun ergin bireyi ;fındık,muşmula,armut,elma,kiraz ve kara yemiş gibi meyvelerle de beslenebilmektedir.Fakat döl verimini ana konukçusu fındık olup döl verebilmektedir.

 

MÜCADELESİ:

 

Fındık kurdunun etkin bir doğal düşmanı yoktur. Ancak bazı kuşların ergin avcısı oldukları ve Beaveria densamantarının topraktaki larvaları parazitlediği saptanmıştır.

Kültürel mücadele:

 

Ürünün bulunduğu bahçe toprağının çapalanması ve hayvan otlatılarak hayvanların tırnaklarıyla kışı toprak içinde geçiren pupaları ezmesi populasyonun düşüşüne katkı sağlar.

Kimyasal mücadele:

 

ilaçlamada amaç böceklerin hem meyvelerde beslenmesini hem de yumurta koymasını engellemeye yöneliktir.

İlaçlı mücadele kabuklu fındık daneleri 3-4 mm iken (mercimek iriliği) Bölgelere ve yıllık iklim şartlarına göre değişmekle birlikte nisan sonu ile mayıs ayı ilk yarısında yapılmalıdır.

İlaçlamadan önce böcek sayımı (survey) yapılmalıdır. Bunun için sabahın erken saatinde 3x4m ;lik bir bez üzerine ,30 ocakta darbe (silkeleme) yapılmalı eğer 10 ocak başına 2;den fazla ergin böcek düşerse ilaçlı mücadele yapılmalıdır. İlaçlama sabahın erken veya akşam serinliğinde yağışsız ve sakin bir havada yapılmalıdır. İlaçlamadan çok kısa bir süre sonra yağmur yağarsa böcek sayım (survey) çalışması tekrarlanmalı; fazla böcek düşerse ilaçlama tekrarlanmalı.
İlaçlama yapılırken fındık bitkisinin tüm yapraklarının ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.
İlaçlamada toz ilaç kullanılıyorsa ;1 dekar için önerilen ilaç Atomizörün toz tertibatı kullanılarak veya tozlayıcı sırt körüğü ile yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir